खुल्लामंच

तपाइँ का कुनै प्रस्न , जानकारी , सूचना भए यस खुल्लामंच मा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ | यस मा लग इन  फेसबुक , याहो , जे सुकै बाट हुन सकिन्छ | Khabardari.com खुल्ला मंच


राख्नुहोस तपाइको आफ्नै खबरदारी बिचार ? भरसक हामी सबै जनता का सरोकारका बिसय हुन् |तलको फेसबुक को कमेन्ट मा गएर कमेन्ट टाइप गरेर पोस्ट गरिदिनुहोला |
कृपया अस्लिल सब्द हरु प्रयोग्नागरिदिनु होला |

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More